Etsede komponenter

Etsede komponenter

Etsing er en gunstig metode for fremstilling av mekaniske komponenter i tynne metallplater. Platetykkelser fra 0,1 mm og opptil ca. 1 mm.

Formen på det ferdige emnet overføres fotokjemisk til materialet via en UV-stensil, slik at det derfor ikke påløper kostnader til verktøy. Etsningen gjøres dobbeltsidig, og det ferdige resultat fremstår helt uten riper og spenninger.

Det er mulig å etse veldig fine detaljer helt ned til brøkdeler av en millimeter. De ferdige emnene kan bearbeides videre ved å bøyes eller formes.

Etsing er en optimal produksjonsmetode for fremstilling av både prototyper og store serier av fine detaljrike emner. I enkelte tilfeller kan formetsing også være et alternativ til utskjæring og utstansing.

ISO9001:2015

ico

Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Mer informasjon

Det er greit