QR skilt

QR skilt

QR-koden er en lett tilgjengelig teknologi. Skanningen krever ikke spesialutstyr, fordi koden kan skannes med kameraet i vanlige smarttelefoner. QR-koden lenker typisk til en nettside eller database via kodens url.

Typeskilt med QR-koder gjør det enkelt å ta i bruk elektronisk registrering. Skiltet er i mange tilfeller allerede påkrevet, og ved å integrere QR-koden får man en fornuftig og synlig plassering av både skilt og QR-kode.

Alle våre skiltprodukter kan trykkes med QR-koder. Det er et stort utvalg av QR-programvare på nettet. Noen er gratis og andre kan anskaffes til rimelige priser.

ISO9001:2015

ico

Vi bruker cookies på vår hjemmeside. Mer informasjon

Det er greit